สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรนุช  เสาทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนุช  เสาทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนุช  เสาทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สอสมิง
 
1. นายเกียรติสรณ์  ยิ่งใหญ่
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรศักดิ์  สุรินทร์ทอง
 
1. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
 
1. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
2. เด็กชายนันทพล  จีระพันธ์
3. เด็กหญิงศศินา  คุมสุข
 
1. นายศิริชัย  สระแก้ว
2. นายนิยม  นามโตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูอวด
3. เด็กหญิงปนัดดา  จักรทอง
4. เด็กหญิงพิมธิดา  ลาภวัน
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  ลุนาดี
6. เด็กหญิงแก้วอำพร  หล่าคำ
 
1. นางละอองทิพย์  เกษรจันทร์
2. นางยุพิน  ล้อดงบัง
3. นางสาวอาณัตยา  มานิตย์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงพนิดา  เพ็งงาม
2. เด็กหญิงมณี  โพพันธ์
3. เด็กชายเศรษฐศิริ  การสนธิ์
 
1. นางสาวศิริภา  เพิ่มทอง
2. นางสาวอาณัตยา  มานิตย์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิลัย  พัตรสิงห์
2. เด็กหญิงวนิดา  ธรรมนาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ทันใจ
 
1. นางละอองทิพย์  เกษรจันทร์
2. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์เพชร
2. เด็กชายพีรยุทธ  นารอด
3. เด็กชายสิทธินนท์  มั่นแม่น
 
1. นางละอองทิพย์  เกษรจันทร์
2. นางยุพิน  ล้อดงบัง