สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวอภัสรา  ศูนย์ดำ
 
1. นางอารีรัตน์  ฤทธิรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิกร  วงษ์อำมาตย์
 
1. นายหิรัณย์  ศรีมนตรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชุตา  โจมเสนาะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชุตา  โจมเสนาะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศาลางาม
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภรธิญา  ตินชาติ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นางสาวปนิดา  ศรีสมบูรณ์
2. นายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
2. นายแสนศักดิ์  ตะวิสุทธิ์