สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวอภัสรา  ศูนย์ดำ
 
1. นางอารีรัตน์  ฤทธิรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิกร  วงษ์อำมาตย์
 
1. นายหิรัณย์  ศรีมนตรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศาลางาม
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์