สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอมรา  ปานทอง
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมศรี
2. เด็กชายวรศักดิ์  นิยมสกุล
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ