สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.82 เข้าร่วม 9 1. นายพีระพล  มั่นยืน
2. นายสมชาย  ห้าวหาญ
 
1. นายคมสัน  สุวรรณโท
2. นายเทพประธีป  สิมมา