สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.63 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัตพงษ์  ห้าวหาญ
2. เด็กชายอัมรินทร์  นามสว่าง
 
1. นายเทพประธีป  สิมมา
2. นางสาวนวลจันทร์  จำปาทอง