สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. นายจิตรกร  ทวีวุฒิ
2. นางสาววราภรณ์  สายสาลี
3. นางสาวสาริยา  วรสาร
 
1. นายคมสัน  สุวรรณโท
2. นางธัญญา  แอบศรีหาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดำรงศักดิ์  พิมพ์น้อย
2. นายปรีชา  พิมพ์น้อย
 
1. นายคมสัน  สุวรรณโท
2. นายเทพประธีป  สิมมา