สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  ผ่องพักตร์
 
1. นายประสิทธิ์  สิงจานุสงค์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรกานต์  ประดู่
 
1. นายประสิทธิ์  สิงจานุสงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงลลิตา  ผ่องพักตร์
 
1. นายประสิทธิ์  สิงจานุสงค์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายพิตพิบูล  รสเกษร
2. เด็กชายพุฒิชัย  เหลาฉลาด
3. เด็กชายรามินทร์  ทองดี
 
1. นายทองมี  สิงจานุสงค์
2. นางดวงใจ  พากเพียร