สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปลายเดือน  ประทินสี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  ร่มเย็น
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาทอง