สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีธรรม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สำราญสุข
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
2. นายธีรวัต  สายยศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โอทอง
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกีรติ  ฉุนเชื้อ
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ร่มเย็น
2. เด็กชายวีระชัย  ร่มเย็น
 
1. นายสิทธิพงศ์  ผิวสร้อย