สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชรีภีณ์  สิงห์เจริญ
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  วงษา
3. เด็กหญิงอภิรดี  พาหา
 
1. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี