สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดีสถาน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สอนโพนงาม
 
1. นางศิริพร  สานันท์
2. นางพิสมัย  ตลับทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 10 1. เด็กชายธีรพัชร  มีสูง
 
1. นางสุวัฒนา  นามบุรี