สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชราภา    แก้วธานี
2. เด็กชายมนูญ  เนื้อทองงาม
3. นางสาวสุภาวดี   สนโครก
 
1. นางถนิมรักษ์   วังภูงา
2. นายคุณากร  วังภูงา