สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.32 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชราภา  โสรถาวร
2. เด็กชายมงคล  จิตรแม้น
 
1. นางสุพิต  ตลับทอง
2. นางสาวถาวรีย์  โสรถาวร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายสหรัฐ  สุขพราม
 
1. นางจิราพร  ชนะมุยา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรพัชร  สุกใส
 
1. นางสุพิต  ตลับทอง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนาภา  บุญเจือ
2. เด็กชายธีรภัทร  ต้นอินทร์
3. เด็กหญิงรวิสรา  พรมศรี
 
1. นางบัวทอง  รัตนเวฬุ