สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงพล  เชิดชาย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
2. นายเสริมศักดิ์  ศรีงาม