สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  มีนาคะ
2. เด็กหญิงการะเกตุ  ทองศรีนาค
3. เด็กหญิงกิตติยา  บุญปก
4. เด็กชายจักรพรรดิ์  สีนิล
5. เด็กหญิงชุติมา  สีจำปา
6. เด็กหญิงญนันทพร  เจริญยิ่ง
7. เด็กหญิงนันทิดา  มาตรบุรมย์
8. เด็กหญิงปิยธิดา  สายธนู
9. เด็กหญิงรพีพร  เกตแก้ว
10. เด็กชายรสสุคนธ์  มะลิซ้อน
11. เด็กหญิงวรนุช  เกตแก้ว
12. เด็กหญิงสุธารัตน์  น้อยกันยา
13. เด็กหญิงสุธาศินี  น้อยกันยา
14. เด็กหญิงสุนิญา  กัณตวงษ์
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  หางสลัด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยอดรัก
2. นางสาวศุภิสรา  วงศา