สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  จ่าพุลี
 
1. นายประดิษฐ์  พะเนตรรัมย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยนาม
 
1. นายประดิษฐ์  พะเนตรรัมย์