สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์วิลา
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สมศรี
3. เด็กชายประเสริฐ  งามทรัพย์
 
1. นางสาวฐิดาภา  ครุฑสุวรรณ์
2. นายนัฐพงษ์  จันทร์หอม