สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปลิตา  กายแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ์  จันทา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลัญญา  สมสิทธิ์
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง