สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.71 ทองแดง 4 1. เด็กชายชินกร  ทองมาก
2. เด็กชายศวีระ  ทองมาก
 
1. นายสุรสิทธิ์  แก้วอินทร์
2. นายอนันตศักดิ์  จงใจรักษ์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 9 1. นายพุทธิธรรม  ทองมาก
2. นายเกียรติศักดิ์  ธิคำ
 
1. นางสาวอาริสา  คงนุรัตน์
2. นางอุบลวรรณ  กะการดี