สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญตวง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะลัยทอง
 
1. นางสาวสุกานดา  พุทธานุ
2. นางอมรรัตน์  ทีทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงอินธิรา  ภูมิไธสง
 
1. นายสมบัติ  แก้วลอย