สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปกีรณัม  มีสะอาด
2. เด็กหญิงรมย์นริน  โคตรวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดาศรี
 
1. นางดรุณี  สดับสาร
2. นางสาวนิตยา  ฤาชัย