สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกกกนก  สุจริต
2. เด็กหญิงจันจิรา  คลังฤทธิ์
3. เด็กชายจีรายุส  เกตไสย์
4. เด็กชายจีราวัสส์  เกตไสย์
5. เด็กชายธีระยุทธ  สายโสดา
6. เด็กหญิงนันทิดา  เทศารินทร์
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  สมศรี
8. เด็กหญิงศศินา  เหลางาม
9. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์รัตน์
10. เด็กชายหัสดาวงษ์  ตันแสน
 
1. นางดรุณี  สดับสาร
2. นางสาวนิตยา  ฤาชัย
3. นายทองจันทร์  สวัสดี
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ฝอยทอง
 
1. นางดรุณี  สดับสาร