สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ้งสว่าง
 
1. นายสาทิตย์  บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์  ภูเฉลิม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  แสงไกร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอุษณีย์  แสงไกร
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิณณวรรธน์  เจริญพร
 
1. นางวาสนา  หาทรัพย์