สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวเด่นนภา  พิธิธรรม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุญทิวา  ทาทอง
 
1. นางโสภา  โชติมุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 14 1. เด็กชายกิตเกษม  สุขประเสริฐ
 
1. นางโสภา  โชติมุข