สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขหอม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ธาตุระทิน
 
1. นางสุดารัตน์  กิ่งมณี