สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติยากร  ตาระพันธ์
2. เด็กชายธนพงษ์  ทองทรัพย์กุลชาติ
3. เด็กชายภูมินทร์  สุขทวี
4. เด็กชายสุเมธ  แพงเจริญ
5. เด็กชายเอกราช  เทศธรรม
 
1. นายประสิทธิ์  หอมเนียม
2. นางละออง  สุปะทัง