สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาลีหวล
 
1. นายวีระสิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปลายฝน  สูงโคตร
 
1. นายสลักเพชร  จันทร์จำปา