สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงอุมาพร  บุญปก
 
1. นายวีระสิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  ทิพมาต
 
1. นายวีระสิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริยากร  ช่างหม้อ
 
1. นายวีระสิทธิ์  โพธิ์ทอง