สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์เพชร
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี