สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.01 ทองแดง 14 1. เด็กชายวัชรพล  เพียรเสมอ
2. เด็กชายอนุสรณ์   สุขสวาท
 
1. นายสมใจ  วรรณโคตร
2. นายโรจนฤทธิ์  คำบ่อ