สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.55 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายต่อลาภ  สุวรรณลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำจร
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม