สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัส  ชุมจันทร์
 
1. นางกาญจนา  เมยท่าแค
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 13 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สารรัมย์
3. เด็กหญิงส้มโอ  สมสัตย์
 
1. นางเข็มทอง  ศรีใหญ่