สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  งามเลิศ
2. เด็กชายบรรจง  สร้อยจิตร
3. เด็กชายปิยวัฒน์  พรหมบุตร
 
1. นายขวัญเมือง  มะเดื่อ
2. นายสมเจตน์  ยิ่งยงยุทธ