สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงลิ้นจี่  จิตติอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา  สิริ
 
1. นางสาวศรีสุดา  อินทร์ชู