สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.68 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรินทร   นิยมธรรม
2. เด็กชายอมรเทพ   กล้าหาญ
 
1. นายไพรวรรณ   พยุงบุญ
2. นายบุญตัน   อินทร์แก้ว