สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.87 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศ์วิทย์  แก้วมี
2. เด็กชายเปรมอนันต์  สูงสนิท
 
1. นายฤา  ชะตาถนอม