สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ควรชอบ
2. เด็กหญิงนงนุช   สูงสนิท
3. เด็กหญิงอภิญญา  สูงสนิท
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
2. นางลมุล  ทาทอง