สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินปรุ
2. เด็กชายอดิเทพ  หงสาดี
 
1. นายยงยุทธ  บุญเต็ม
2. นางสมจิต  บุญเต็ม