สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สุขเกิด
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ขันนาค
3. เด็กชายภูผา  เพื่อนพิมาย
4. เด็กหญิงวิสุภา  สวัสดี
5. เด็กหญิงอรปรียา  พามา
6. เด็กหญิงไอรินทร์ลดา  บุญมา
 
1. นายสุนทร  บุญเต็ม