สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดมะโน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายปรเมษฐ์  วุฒิล้ำ
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  บุญปก
3. เด็กชายวาจา  เจือจันทร์
 
1. นายเลียบ  จำปายงค์
2. นายโสภณ  บุญล้อม