สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายภูวนาถ   ภู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิลาลักษณ์   สุวรรณโคตร
3. เด็กชายสัญชัย   เอื้อนไธสง
 
1. นางสาวรติรส   ศิลป์ศิริวานิชย์
2. นางสาวพรรณนิภา  โภคา