สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.89 เงิน 5 1. เด็กชายพงศกร  จันทรพิลา
2. เด็กชายเจษฏา  มิเขมา
 
1. นายแดง  จันทบุดดา
2. นายชัยพัทธ์  ธงชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญเข็ม
2. เด็กชายชัชวาลย์  ภะคะโต
3. เด็กหญิงวรานาถ  จันทร์อุ่มเม้า
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สามสี
5. เด็กหญิงเพชรรดา  ทับผา
 
1. นางสาวจินตนา  เพ็งสุวรรณ์
2. นางสาวประภาพร  พันธ์แก่น