สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองมาก
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  เจริญรัตน์
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข