สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงเมืองดาว  ธำรงสมบัติ
 
1. นายบุญส่ง  สาระภีย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.92 ทองแดง 6 1. เด็กชายพันพนา  ดวงเดือน
2. เด็กชายอนันต์  ปราบวงศา
 
1. นายบุญส่ง  สาระภีย์
2. นางสาวขวัญนภา  บุญทศ