สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุจิราภา  ศิลาเหลือง
 
1. นางสาวรัชนี  ชูชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิลาเหลือง
 
1. นางสาวรัชนี  ชูชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐกรณ์  นาดี
2. เด็กชายสรายุทธ  คันโทเงิน
3. เด็กหญิงอารียา  อยู่เย็น
 
1. นางวนิดา  บุญพิทักษ์
2. นางลินจง  สุนทรชัย