สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชริดา  มาตยา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสระธร
3. เด็กหญิงแสงระวี  ศรีบูรณ์
 
1. นายประวิทย์  ต้นเขียว
2. นางทิพวรรณ  แสงวงศ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ฑิตา  สุดเนตร
 
1. นางกุลจิรา  พรหมบุตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทร์ฑิตา  สุดเนตร
 
1. นางกุลจิรา  พรหมบุตร