สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงนนทิยา  สาคูณ
 
1. นางสาวณกานดา  มีพันธ์
2. นายกฤตพรต  เครือลุน