สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ขุ่ยขะ
2. เด็กชายหัสวรรษ์  สุพร
 
1. นายจักรี  มาสู่
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีน้อย