สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปรียาฉัตร์  สอนปัญญา
2. เด็กชายสมพงษ์  บำรุงสุข
 
1. นายเสถียร  มงคล
2. นายจรูญ  ปัตถา